Välj en sida

”Det var sjukt obehagligt, men jag vågade inte säga ifrån eftersom jag inte ville vara till besvär och riskera att inte få fortsätta jobba på företaget.”

Det är min andra dag på sommarjobbet. Jag hjälper en kund som helt uppenbart kollar in mig, äter upp mig med blicken. Vi tittar på tvättställ. Han börjar prata om ”storlekens betydelse”. Jag försöker vara professionell, men han ger sig inte. Det är inte tvättställen han vill prata om. Till slut bara flinar han och går därifrån. Väldigt nöjd.

Ett par dagar senare kommer det in en kund som är missnöjd. När jag berättar att han inte kan reklamera produkten i butiken utan måste gå till en särskilt disk utanför kassan blir han förbannad. Det övergår snabbt i ett riktigt grovt våldtäktshot. Han är väldigt aggressiv och upprepar hotet flera gånger.

Det var sjukt obehagligt, men jag vågade inte säga ifrån eftersom jag inte ville vara till besvär och riskera att inte få fortsätta jobba på företaget.

Nu har jag en fast anställning. Det är en helt annan känsla. Jag säga ifrån utan rädsla för att inte få förlängt eller fler timmar.

Katarina, 25 år

Stå upp

för trygga villkor på jobbet!

Ställ krav på Moderaterna att
avskaffa allmän visstidsanställning!

Stå upp

för trygga villkor på jobbet!

Ställ krav på Moderaterna att avskaffa allmän visstidsanställning!

Maila din Moderata
riksdagsledamot!

Kampanjen pågår till och med den 18:e mars - agera idag!

Skicka ett mail till din moderata riksdagsledamot och berätta för honom eller henne varför trygga anställningar är helt avgörande för att bekämpa sexuella trakasserier på jobbet. Det räcker inte att bara prata, vi kräver förändring som gör att vi vågar säga ifrån på jobbet.

Anställningsformen "allmän visstidsanställning" måste avskaffas. Det är dags för Moderaterna att gå från ord till handling!

Maila din Moderata riksdagsledamot!

Kampanjen pågår till och med den 18:e mars - agera idag!

Skicka ett mail till din moderata riksdagsledamot och berätta för honom eller henne varför trygga anställningar är helt avgörande för att bekämpa sexuella trakasserier på jobbet. Det räcker inte att bara prata, vi kräver förändring som gör att vi vågar säga ifrån på jobbet.

Anställningsformen "allmän visstidsanställning" måste avskaffas. Det är dags för Moderaterna att gå från ord till handling!

Det här är en kampanj för rätt till trygga anställningar från