Välj en sida

Metoo-rörelsens krav har skapat ett eko i maktens korridorer. Tusentals kvinnor som vittnar om sexuella trakasserier, kränkningar och övergrepp. Nu är det dags att våra berättelser tas på allvar. Det är dags för förändring!

Tack vare #metoo vet vi att väldigt många kvinnor inom arbetaryrkena har utsatts för hot eller sexuella trakasserier på jobbet.

Enligt en specialbeställd arbetsmiljö-undersökning från SCB 2015 utsätts till exempel handelsanställda med otrygg anställning oftare för sexuella trakasserier och är dessutom mindre benägna att påtala brister på arbetsplatsen. Även LOs jämställdhetsbarometern från 2015 konstaterar att otryggt anställda oftare än andra utsätts för sexuella trakasserier.

Inom hotell- och restaurangbranschen, hemtjänsten och handeln möter många dessutom en dubbel utsatthet. Servitriser, butiksanställda, undersköterskor och tågvärdar vittnar om att de ofta utsätts av trakasserier från kunder, brukare och resenärer.

Du som har en otrygg anställning är värst drabbad. Framförallt gäller det unga, kvinnliga arbetare. Rädslan att bli av med jobbet har tystat alltför många kvinnor. 

Ett avgörande steg för att bryta tystnadskulturen kring sexuella trakasserier på arbetsplatserna är att kräva trygga anställningar. Det ska inte behöva vara med jobbet som insats du står upp mot trakasserier och kränkningar på din arbetsplats.

Vårt krav är att anställningsformen allmän visstidsanställning avskaffas. Det skulle tvinga arbetsgivare att ge tryggare anställningar till bland annat de kvinnor som idag är hänvisade till osäkra sms-anställningar. Men idag finns det ingen majoritet i riksdagen för att göra det, trots att den rödgröna regeringen vill.

Det var Moderaterna som införde allmän visstidsanställning i LAS och det är Moderaterna som kan avgöra om vi får tillräckligt stöd i riksdagen för att avskaffa densamma.

Men för det krävs det att du hjälper till att sätta press på Moderaterna att ändra lagen!

Stå upp

för trygga villkor på jobbet!

Ställ krav på Moderaterna att

avskaffa allmän visstidsanställning!

Stå upp

för trygga villkor på jobbet!

Ställ krav på Moderaterna att

avskaffa allmän visstidsanställning!

Tack!

Ditt mail är skickat till den eller de moderta riksdagsledamöter som representerar din kommun. 

Hjälp till att sprida kampanjen! Dela Sägifrån.se på Facebook eller Twitter. Vi måste vara många som berättar för Moderaterna att allmän visstidsansätllning måste avskaffas för att få behör för våra krav. Tack för ditt engagemang!

 

  • Facebook
  • Twitter

Det här är en kampanj för rätt till trygga anställningar från